Eveline

Geluidhinder is in ons land vaak een belangrijk en omvangrijk probleem. Industrieterreinen en woongebieden groeien naar elkaar toe wat tot een grotere noodzaak tot beheersing en zorgvuldige afweging leidt. Industrielawaai kan met name voor overlast zorgen in de woonomgeving.

Om de geluidsoverlast te beperken, worden voorschriften gesteld in vergunningen of besluiten op grond van de Wet milieubeheer. Akoestisch onderzoek naar het industrielawaai kan nodig zijn bij het verkrijgen van een vergunning of bij het realiseren van een bouwproject.

© MSK Juridisch Advies