Eveline

Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid? Is bijvoorbeeld uw vergunningaanvraag afgewezen, of krijgt iemand anders een vergunning die uw belang schaadt? Dan kunt u meestal bezwaar aantekenen. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u in beroep bij de rechtbank (bestuursrechter). Hiertegen kunt u in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voorbeelden

  • Wanneer u het niet eens bent met de beslissing die de gemeente heeft genomen op uw eigen aanvraag (bijv. bouwvergunning, milieuvergunning);
  • Wanneer de gemeente zelf een beslissing neemt en u daar nadeel van ondervindt (bijv. bebouwing wordt toegestaan op korte afstand van uw woning).
  • U hebt een uitkering of subsidie aangevraagd, maar deze wordt afgewezen.

Bezwaar

Met een bezwaarschrift kunt u bezwaar maken tegen een beslissing van de overheid. Dit kan een besluit zijn van de gemeente, ‘het rijk’ (belastingdienst) of een andere overheidsinstelling. Als er bezwaar tegen een besluit wordt aangetekend, dan is het betreffende bestuursorgaan verplicht om de aanvraag opnieuw te beoordelen. Doorgaans zal er een zitting worden gepland bij de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. We kunnen u daarbij vertegenwoordigen.

Beroep

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State spreekt in hoogste instantie recht in geschillen tussen de burger en de overheid. Voorbeelden die bij de Raad van State behandeld worden zijn bouwvergunningen, milieuvergunningen en zaken gerelateerd aan bestemmingsplannen.

Overweegt u om tegen een bepaalde beslissing bezwaar te maken of beroep aan te tekenen dan kunt u ons benaderen om u daarbij te ondersteunen. Bij een eerste oriënterend gesprek zal tevens de haalbaarheid van uw eventuele bezwaar/beroep aan de orde worden gesteld. U kunt ons vrijblijvend benaderen.

© MSK Juridisch Advies