Eveline

In onze samenleving lopen we allemaal tegen meningsverschillen aan: meningsverschillen binnen de familie, op vakantie, in de buurt, in het werk, binnen het zakenleven, met leveranciers of afnemers van producten etc… Heel veel van die meningsverschillen lossen we zelf op. Gelukkig maar. Voor sommige conflicten is professionele hulp gewenst. U bent dan bij ons aan het goede adres.

Conflicten

  • In conflict met uw leidinggevende over de samenwerking op uw afdeling?
  • Ruzie met uw ex-partner over de omgang met de kinderen?
  • In een conflict verzeild over de toekomst van uw familiebedrijf?
  • Bent u het oneens met de buren over de plaats van een schuurtje in de tuin?

Soms lukt het niet die meningsverschillen op te lossen en ontaarden ze in een conflict. Conflicten kunnen we in veel gevallen zelf oplossen. Soms is het nodig er iemand anders bij te roepen, bijvoorbeeld een kennis of familielid. Maar als dat niet kan of het werkt niet, bent u wellicht aangewezen op een advocaat. Dan kunnen er verschillende dingen gebeuren: je komt al dan niet zelf tot een acceptabele oplossing. Er wordt een beslissing opgelegd waar je in meerdere of mindere mate blij mee bent. Of het conflict ontaardt in een (soms jarenlange) juridische strijd.

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij u, onder begeleiding van een bemiddelaar (mediator), samen met de andere partij tot een voor beiden aanvaardbare oplossing van uw probleem probeert te komen. Als u een conflict heeft met een persoon of organisatie waar u samen niet uit komt, kunt u kiezen voor mediation in plaats van een juridische procedure bij een rechter. Dat kan vaak veel tijd en geld besparen. Bij mediation werkt u zelf aan een oplossing, maar krijgt u er deskundige hulp bij. Ruim de helft van de zaken die met mediation worden aangepakt, krijgt een geheel of gedeeltelijk goede afloop.

Mediator

De mediator is getraind in het begeleiden van onderhandelingen. Hij of zij oordeelt niet, maar helpt bij het vinden van een oplossing. De mediator is onafhankelijk, beide partijen moeten vertrouwen in hem of haar hebben. Onze mediators zijn aangesloten bij het NMI (Nederlands Mediation Instituut),

Mediation niet vrijblijvend

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten bereid zijn samen aan een oplossing te werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet geheimhouding bewaren over de inhoud en het verloop van de onderhandelingen. Als een conflict wordt opgelost, komen de afspraken schriftelijk vast te staan in een overeenkomst. Een voorwaarden voor mediation is dat partijen het allebei zelf willen en dat het op vrijwillige basis gebeurt. Daarbij komt dat een conflict niet te ver geëscaleerd moet zijn. Er moet een basis zijn om met elkaar in gesprek te gaan.

De meerwaarde van mediation

Mediation levert vaak meer op dan alleen de oplossing: het leert partijen ook hoe ze een conflict kunnen voorkomen of in de toekomst beter kunnen hanteren dan wel zelf tot een oplossing brengen. Als mediator help ik mensen te zien waar het nu eigenlijk om gaat: wat wil je bereiken en langs welke wegen kan dat.
Is mediation dan een wondermiddel? Nee, dat zeker niet. Niet alle zaken zijn geschikt voor mediation.

Op welke gebieden?

Mediation is op vrijwel alle terreinen toepasbaar. Ook in de rechtspraak wordt steeds meer en eerder verwezen naar mediation. Op grond van onze kennis en ervaring richten we ons met name op conflicten op het gebied van ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld bouwzaken), met de overheid, in kerkelijk verband en echtscheidingszaken. Als het gaat om echtscheidingen willen we met name ouders van kinderen aanmoedigen om in geval van een scheiding eerst een mediator in te schakelen: u kunt daarmee niet alleen uzelf veel leed en kosten besparen. Veel belangrijker is dat u uw kinderen veel leed kunt besparen. Weet u verantwoordelijk voor hun welzijn!

Kosten

Indien bij de MSK Groep rechtsbijstand hebt, zijn de kosten voor mediation meestal gratis voor u. Indien u geen rechtsbijstand bij MSK heeft, kan het voordelig zijn om die alsnog af te sluiten. Anders rekenen wij voor mediation een marktconforme prijs, afhankelijk van de aard van het geschil en de hoeveelheid sessies. Uiteraard kunt u hiervoor een offerte aanvragen.

© MSK Juridisch Advies