Eveline

Bij het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing of nieuw bestemmingsplan is, naast het beleid en de juridische kant van het verhaal, ook de omgeving van groot belang. De diverse milieuaspecten dienen in dit kader zorgvuldig te worden bekeken.

Milieuonderzoeken

  • Archeologie
  • Bodemkwaliteit
  • Externe Veiligheid
  • Luchtkwaliteit
  • Water
  • Flora & fauna
  • Milieuzonering
  • Industrie of Verkeerslawaai
  • Planschade

Wij kunnen voor u het totale projectmanagement verzorgen en de benodigde (milieu-)onderzoeken voor u uitvoeren. De advisering vindt op de meest (kosten)efficiënte wijze plaats.

© MSK Juridisch Advies