Eveline

Hebt u problemen met een (bouw)plan bij u in de buurt? Of bent u het niet eens met een wijziging van het bestemmingsplan? Als burger kunt u een zienswijze of een inspraakreactie indienen op het moment dat het plan ter inzage ligt. Wij kunnen u helpen met het schrijven van een goede zienswijze of inspraakreactie. Eventueel kunnen we tevens voor u het woord voeren als gelegenheid wordt geboden om mondelinge toelichting te geven.

Wat is een zienswijze?

Een zienswijze (vroeger ook wel bedenking genoemd) kan ingediend worden in het kader van de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV), zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het is een manier om te reageren op een ontwerpbesluit van de overheid. Een zienswijze is vormvrij, dat wil zeggen dat het geen vast format heeft. Een zienswijze kan bijvoorbeeld de vorm hebben van een commentaar of van een concreet bezwaar tegen het ontwerpbesluit.

Wie kan een zienswijze indienen?

Op het moment dat de UOV van toepassing is, kan een ieder een zienswijze indienen op de ontwerpbeschikking. Op de vergunningprocedure van introductie in het milieu van ggo’s (genetisch gemodificeerde organismen) is deze UOV van toepassing. Dit is gebaseerd op artikel 3:15, tweede lid Algemeen wet bestuursrecht in samenhang met artikel 13.3 Wet milieubeheer. Dat betekent dat iedereen een zienswijze kan indienen tegen een ontwerpbesluit voor een introductie in het milieu van ggo’s.

Op welke wijze moet een zienswijze worden ingediend?

Een zienswijze moet mondeling of schriftelijk worden ingediend binnen de termijn die genoemd staat in de kennisgeving die in de krant wordt gepubliceerd. Een schriftelijk ingediende zienswijze moet zijn voorzien van een datum, naam, adres en handtekening. Zienswijzen die per e-mail worden ingediend, worden niet geaccepteerd. Van mondelinge zienswijzen wordt door het Bureau ggo een verslag gemaakt, dat bij het dossier wordt gevoegd.

Kosten

We rekenen voor het schrijven van een inspraakreactie of zienswijze € 105,- per uur. Als u een advocaat in de arm neemt, betaalt u al gauw het dubbele!

© MSK Juridisch Advies